Hiện nay trung bình mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng

A.

Gần 60 triệu người 

B.

Gần 70 triệu người

C.

Gần 80 triệu người   

D.

Trên 80 triệu người

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...