Hiện nay trong cơ cấu số lượng quần áo may sẵn thì thành phần kinh tế nào chiếm tỉ trọng lớn nhất?

A.

Quốc doanh.

B.

Ngoài quốc doanh.

C.

Hợp tác xã.

D.

Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...