Hiện nay trên phạm vi cả nước đã hình thành mấy vùng kinh tế trọng điểm?

A.

2 vùng.

B.

3 vùng.

C.

4 vùng.

D.

5 vùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4 vùng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...