Hiện nay tỉ lệ tăng dân số nước ta đã giảm nhưng số lao động hàng năm vẫn tăng nhanh là do

A.

tỉ lệ tăng lao động không đồng nhất với tỉ lệ tăng dân số.

B.

quy mô dân số nước ta lớn.

C.

tỉ lệ tăng dân số vẫn còn ở mức cao.

D.

tỉ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ của nước ta cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tỉ lệ tăng lao động không đồng nhất với tỉ lệ tăng dân số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...