Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ:

A.

vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá.

B.

sự tiến hoá không ngừng của sinh giới.

C.

nguồn gốc thống nhất của các loài.

D.

quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...