Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều đ ược cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ

A. Sự tiến hoá không ngừng của sinh giới.
B. Quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).
C. Nguồn gốc thống nhất của các loài.
D. Vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...