Hiện nay ở nước ta, ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là

A.

nông nghiệp.

B.

công nghiệp.

C.

ngành dịch vụ.

D.

ngành giao thông vận tải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

công nghiệp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...