Hiện nay nước ta có mấy di sản vật thể được UNESCO công nhận?

A.

4 di sản.

B.

5 di sản.

C.

6 di sản.

D.

7 di sản.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...