Hiện nay nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố tương đương cấp tỉnh giáp biển?

A.

Có 27 tỉnh và thành phố.

B.

Có 28 tỉnh và thành phố.

C.

Có 29 tỉnh và thành phố.

D.

Có 30 tỉnh và thành phố

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có 28 tỉnh và thành phố.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...