Hiện nay, một phương pháp sản xuất insulin của người trên quy mô công nghiệp là ứng dụng của:

A.

phương pháp gây đột biến ở vi sinh vật bằng tác nhân vật lí.

B.

kỹ thuật di truyền, chuyển ghép gen và vi khuẩn.

C.

phương pháp gây đột biến ở động vật bằng tác nhân hoá học.

D.

kỹ thuật di truyền, chuyển gen vào thực vật.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...