Hiện nay diện tích sử dụng đất 1 vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm:

A.

1,5 triệu ha.

B.

1,8 triệu ha.

C.

2,3  vạn ha.

D.

64,2 vạn ha.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,5 triệu ha.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...