Hiện nay diện tích sử dụng đất 1 vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm:

A.

1,5 triệu ha.

B.

1,8 triệu ha.

C.

2,3  vạn ha.

D.

64,2 vạn ha.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...