Hiện nay đất hoang hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long còn chiếm:

A.

67 vạn ha.

B.

76 vạn ha.

C.

80 vạn ha.

D.

82 vạn ha.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

67 vạn ha.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...