Hidrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là:

A.

Etilen.

B.

Benzen.

C.

Propan.  

D.

Etan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hidrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là Etilen.

Vậy đáp án đúng là A.              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...