Hiđro peoxit tham gia các phản ứng hóa học : H2O2 + 2KI Trac nghiem online - cungthi.vn I2 + 2KOH (1) H2O2 + Ag2O Trac nghiem online - cungthi.vn 2Ag + H2O + O2 (2) Nhận xét nào đúng ?

A. Hiđro peoxit chỉ có tính oxi hóa.
B. Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
C. Hiđro peoxit chỉ có tính khử.
D. Hiđro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...