Hiđro hóa hoàn toàn 2,9 gam một anđehit A được 3,1 gam ancol. A có công thức phân tử là :

 

A.

CH2O

B.

C2H4O

C.

C3H6O.

D.

C2H2O2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nH2=0,1 mol

+ căn cứ vào các đáp án ta thấy các anđehit đều no và có thể chứa 1 chức hoặc 2 chức

+TH1: anđehit no, đơn chức

nanđehit=nH2=0,1 mol Manđehit=29 CHO ( không phù hp)

+TH2: anđehit no, 2 chức

nanđehit=0,05 molManđehit=58 HOC-CHO

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...