Hiđro có 3 đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn và oxi có đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn. Có thể có bao nhiêu phân tử H2O được tạo thành từ hiđro và oxi ?

A. 16.
B. 17.
C. 18.
D. 20.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...