Hệ phương trình  có nghiệm là:

A.

B.

(-1 ; -1)

C.

(-3 ; -3)

D.

(3 ; 3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: log3x + 1 = 0 ⇔ log3x = -1⇔ x = 3-1 ⇔ x =

          4x - y = 1 ⇔ 4x - y = 40 ⇔ x - y = 0 ⇔ x = y.

Vậy hệ phương trình có nghiệm là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...