Hệ phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

A.

0

B.

1

C.

2

D.

Nhiều hơn 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện x > 0 ; y >0. Biến đổi hệ phương trình đã cho thành:

Giải phương trình sau của hệ, ta được x = 1 ; x = -2, trong đó giá trị x = -2 không thích hợp.

Vậy phương trình có nghiệm là (x = 1 ; y = 9).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...