Hệ bất phương trình img1 có nghiệm khi và chỉ khi:

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C Hệ BPT img1. Hệ có nghiệm khi img2img3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...