Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của một vật khối lượng m là

A.

Wđ = mp2.

B.

2Wđ = mp2.

C.

p2 = 2mWđ.

D.

p2 = 4mWđ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

p2 = 2mWđ.

Ta có: Wđ = mv2 = (m . v)2 .

2mWđ = - p2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...