Hệ thống thu thanh không có bộ phận nào sau đây?

A.

Ăn–ten thu.

B.

Biến điệu.

C.

Khuếch đại âm tần.

D.

Tách sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khuếch đại âm tần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...