Hệ thống sông vận chuyển lượng phù sa ra biển lớn nhất là

A.

sông Hồng.

B.

sông Đồng Nai.

C.

sông cửu Long.

D.

sông Mã.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...