Hệ thống pháp luật là:

A.

Bao gồm nhiều chế định pháp luật.

B.

Bao gồm nhiều quy phạm pháp luật.

C.

Bao gồm nhiều ngành luật

D.

Bao gồm nhiều điều - khoản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...