* Hệ số tự cảm L của ống dây thay đổi theo số vòng dây N, chiều dài ống dây l, tiết diện ống dây S khi các đại lượng còn lại được giữ không đổi là một trong các đồ thị sau:

                    

Đồ thị nào biểu diễn sự thay đổi của L theo N khi l và S không đổi?

A.

I.

B.

II.

C.

III.

D.

IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II.

Ta có công thức của hệ số tự cảm:

         L = 4π.10−7n2V = 4π.10−7.

         L.

LN2 là một nhánh parabol - đồ thị II.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...