Hệ số trùng hợp (số mắt xích) lần lượt của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500) và của tơ capron (biết M = 15000) lần lượt là:

A.

11 và 123.

B.

11 và 133.

C.

22 và 123.

D.

22 và 133.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

11 và 133.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...