Hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào:

A.

Bước sóng ánh sáng chiếu tới môi trường.

B.

Cường độ I của chùm sáng đơn sắc khi truyền qua môi trường.

C.

Cường độ I0 của chùm sáng đơn sắc chiếu tới môi trường.

D.

Độ dài d của đường đi tia sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bước sóng ánh sáng chiếu tới môi trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...