Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1tại điểm có hoành độ img2 bằng:         

A.

img1.

B.

Đáp số khác.

C.

2.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1.  
Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...