Hệ số của x8  trong khai triển( x2+2)2  là:

A.

C610.

B.

C61024.

C.

C410.

D.

C61026.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Áp dụng công thức nhị thức Niu-ton.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...