Hệ số của x7 trong khai triển (x+2)10  là 

A.

C310.

B.

C31027.

C.

C31023.

D.

-C71023.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Áp dụng công thức nhị thức Niu-ton, ta được 10-k=7 thì k=3 nên C31023 là hệ số cần tìm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...