Hệ số của x12  trong khai triển 2x-x210 là:

A.

C108

B.

C10228

C.

C102

D.

-C10228

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C10228

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...