Hệ số của img1 trong khai triển của img2 là:                         

A.

A. 820

B.

B. 210

C.

C. 792

D.

D. 220

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Hệ số cần tìm là img1.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...