Hệ số của img1 trong khai triển biểu thức img2 bằng          

A.

13668

B.

-13668

C.

13548

D.

-13548

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1  Để tìm hệ số của img2 thì img3.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...