Hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển img2 (với img3 ) bằng:         

A.

54.

B.

36.

C.

126.

D.

84.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1img2img3img4 Để có số hạng chứa img5 trong khai triển img6thì img7img8  Suy ra hệ số của số hạng chứa img9 trong khai triển img10img11. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...