Hệ quả không phải do địa hình miền núi đem lại là

A.

địa thế hiểm trở, không thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế.

B.

các cao nguyên, các đồng bằng thung lũng thuận lợi cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp

C.

một số dạng địa hình thuận lợi cho việc phát triển du lịch.

D.

gây trở ngại cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gây trở ngại cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...