Hệ phương trình  có nghiệm là:

A.

x = 1; y = -1

B.

x = -1; y = 1

C.

x = -1; y = -1

D.

x = ±1; y = 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x = ±1; y = 1

Hệ phương trình đã cho tương đương:

Vậy x = ±1; y = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...