Hệ phương trình  có nghiệm là:

A.

x = y = 4

B.

x = y = 2

C.

x = y = 8

D.

x = y = 1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...