Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây?

A.

(1 ; 3)

B.

(1 ; 4)

C.

(-1 ; -3)

D.

(-1 ; 7)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hệ phương trình đã cho tương đương với:

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm là (1 ; 3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...