Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây?

A.

(7 ; 4)

B.

(4 ; 7)

C.

(6 ; 3)

D.

(9 ; 6)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy hệ phương trình đã cho có cặp nghiệm là (7 ; 4).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...