Hệ phương trình: x2y + xy2 = 2mx + y = 4 có nghiệm duy nhất khi m bằng:

A.

±8

B.

-8

C.

2

D.

8

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...