Hệ gương quay Fresnel gồm hai gương G1 và G2 nghiêng nhau một góc α = 15'. Đặt một khe sáng S song song với giao tuyến của hai gương này và cách giao tuyến một khoảng r = 18 cm. Khoảng cách từ màn E tới giao tuyến của G1 và G2 là D = 2,96 cm. Khoảng cách giữa hai ảnh S1 và S2 tạo bởi 2 gương (coi như hai nguồn kết hợp) là:

A.

1,0 mm.

B.

1,62 mm.

C.

1,50 mm.

D.

2,0 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,62 mm.

Khoảng cách giữa hai ảnh S1 và S2 tạo bởi 2 gương (coi như hai nguồn kết hợp) là: a = S1S2 = 2d1α = 1,62 mm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...