Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

A.

Bí mật, bất hợp pháp

B.

Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

C.

Đấu tranh nghị trường là chủ yếu

D.

Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...