Hãy sắp xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ công suất của các nhà máy thủy điện sau?

A.

Hòa Bình, Hàm Thuận, Thác Mơ.

B.

Yali, Trị An, Đa Nhim.

C.

Hòa Bình, Yali, Trị An.

D.

Thác Bà, Hòa Bình, Trị An.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...