Hãy sắp xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo thành phần kinh tế (%).

A.

Tư nhân, nhà nước, nước ngoài, tập thể.

B.

Nhà nước, nước ngoài, tập thể, tư nhân.

C.

Nước ngoài, tập thể, tư nhân, nhà nước.

D.

Tập thể, nhà nước, tư nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tư nhân, nhà nước, nước ngoài, tập thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...