Hãy sắp xếp các thành tựu sau theo đúng trình tự thời gian mà Ấn Độ đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nưóc sau ngày độc lập. 1. cách mạng chất xám 2. cách mạng xanh. 3. phóng vệ tinh nhân tạo. 4. thử thành công bom nguyên tử. 5. phóng vệ tinh địa tĩnh.

A. 2, 4, 3, 1, 5
B. 2, 4, 1, 3, 5
C. 2, 5, 1, 3, 4
D. 2, 1, 4, 3, 5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch Sử - Năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình - Lần 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...