Hãy điền vào chỗ trống ý thích hợp. Các khu công nghiệp đã thu hút được....của các nhà đầu tư:

A.

1244 dự án.

B.

1442 dự án.

C.

1545 dự án.

D.

1554 dự án.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1442 dự án.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...