Hãy chọn trình tự tiến hành để phân biệt 4 oxit riêng biệt sau: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và MgO?

A.

Dùng nước, dùng dd NaOH, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

B.

Dùng nước, lọc, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

C.

Dùng dd HCl, dùng dd Na2CO3.

D.

Dùng dd NaOH, dùng dd HCl, dùng dd Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng nước, lọc, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...