Hãy chọn phương pháp hóa học trong số các phương pháp sau để nhận biết được mỗi kim loại Na, Ca và Al (theo trình tự tiến hành)?

A.

Dùng H2O, lọc, dùng Na2CO3.

B.

Dùng H2SO4 đặc, nguội, dùng H2O. 

C.

Dùng H2O, lọc, dùng phenolphtalein.

D.

Dùng H2O, lọc, dùng quỳ tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng H2O, lọc, dùng Na2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...