Hãy chọn phương pháp hóa học trong số các phương pháp sau để nhận biết được mỗi kim loại Na, Ca và Al (theo trình tự tiến hành)?

A.

Dùng H2O, lọc, dùng Na2CO3.

B.

Dùng H2SO4 đặc, nguội, dùng H2O. 

C.

Dùng H2O, lọc, dùng phenolphtalein.

D.

Dùng H2O, lọc, dùng quỳ tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng H2O, lọc, dùng Na2CO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...