Hãy chọn phương án đúng. Access là

A.

Phần cứng

B.

Cơ sở dữ liệu

C.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

D.

Bộ phần mềm Microsoft Office.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...