Hãy chọn một thuốc thử sau đây để nhận ra 4 lọ đựng dung dịch mỗi chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ.

A.

CuO.

B.

Na.

C.

Cu(OH)2.

D.

Na2CO3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...